Blixtvarning.se

Lightning/2000 och NexStorm jobbar fortfarande sida vid sida

Utrustningen består av två StormTrackers från Boltek samt programvarorna Lightning/2000 från Aninoquisi och
NexStorm från Astrogenic . Till L2000 körde vi tidigare en bakgrundsbild i form av en väderkarta
från senast passerande NOAA-satellit, men f%oumr att ge tydligare bild används nu
en karta från Blue Marble Next Generation samlingen som skapats av NASA’s Earth Observatory.
Avsikten är att ge en så precis bild av åskläget som är möjlig med denna typ av utrustning, dvs
våra trackers kalibreras endast mot åskdata som är triangulerat, inte mot andra trackers.

Jag började köra med Lightning/2000 från Aninoquisi när jag startade med min första StormTracker julen 2005.
Möjligheten att lägga väderkartor som bakgrund fanns endast i L2K och denna såg jag som värdefull
och estetiskt tilltalande, men nästan alla andra körde ju NexStorm . Ingen kunde dock med säkerhet säga att NexStorm
var bättre på att detektera åska eftersom ingen körde båda programmen på samma plats med samma förutsättningar.

Så jag var helt enkelt tvungen att prova. Resultatet är tillgängligt nu i form av TVÅ StormTrackers med antenner
placerade en dryg meter från varandra i horisontalplanet. Med hjälp från Peter på StormTracker.se så fick jag
kalibrerat L2K riktigt bra. Vid låg aktivitet har den en förkärlek för att plotta väldigt nära sig själv, men det är
rangingen i programmet som verkar bli lite galen ibland och inte något som kan justeras bort såvitt jag kunnat bedöma.
Annars är den i väldigt gott skick.

NexStorm är också bra justerad nu. Irriterande nog har jag inte lyckats peka ut någon vinnare, en del åskväder plottar
L2K bäst, en del klarar NexStorm bättre. Bakgrundskartan för NexStorm är numera en Blue Marble NG karta från NASA.

Välkommen att jämföra de två med varandra. Mängden blixtar som antennerna plockar upp och som alltså potentiellt kan synas
plottat på kartorna är samma och den version av L2K som vi kör nu ska inte sortera bort mer än NexStorm som störningar.

Om Du ser WASP2 vara helt inaktiv men klockan räknar upp, så har den hängt sig. Programvaran är lite buggig.

Vi använder nu våra egna väderkartor på hela Blixtvarning

Väderkartorna är borta som bakgrund i våra trackers. 600km L2K-kartan visar en 600km väderkarta uppe till höger.
Mobil Blixtvarning har nu en separat 600km väderkarta, nu när bakgrundskartan är statisk.

Blixtvarning.se kommer att förbli gratis, var inte orolig!

Som Du kanske sett har det dykt upp en företagslogga på menysidan. Blixtvarning.se ägs av min konsultfirma och
som enda betalning får firman lite synlighet här på websiten. Det kommer inte att kosta något att använda Blixtvarning
i framtiden heller.

Brax Consulting står för all anpassning och alla speciallösningar till Blixtvarning.
Vi löser stora och små problem med kommunikation, säkerhet och automation, särskilt på UNIX-plattform.
Hjälp till att skaffa uppdrag till Brax Consulting, så säkrar Du att Blixtvarning får finnas kvar även i framtiden!

Åter till huvudmenyn

Valid HTML 4.01 Transitional © Copyright - All rights reserved, Blixtvarning.se